Informace pro akcionáře

6.5.2019 Rozhodnutí o změně podoby akcií a výzva akcionářům k odevzdání akcií
v sídle společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s., Novinářská 1113/3, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00

Vážení akcionáři,
na základě konání valné hromady dne 15.3.2018, konané u notáře JUDr. Jarmily Valigurové vyzýváme všechny akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií a zároveň zřízení majetkových účtů v Centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastnických bank.

Rozhodnutí o změně podoby akcií a výzva akcionářům k odevzdání akcií ke stažení zde.

15.3.2019 Rozhodnutí o štěpení akcií a výzva akcionářům k odevzdání akcií
v sídle společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s., Novinářská 1113/3, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00

Vážení akcionáři,
na základě konání valné hromady dne 15.3.2018, konané u notáře JUDr. Jarmily Valigurové vyzýváme všechny akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií a zároveň převzetí nově vydaných akcií v sídle společnosti a to ve lhůtě do 1 měsíce od zveřejnění této výzvy.

Rozhodnutí o štěpení akcií a výzva akcionářům k odevzdání akcií ke stažení zde.


12.2.2018 Pořádání valné hromady

v sídle notáře JUDr.Jarmily Valigurové, 28.října 1610/95, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Vážení akcionáři,
dne 15.3.2018 se bude konat u notáře JUDr. Jarmily Valigurové v 11:30 hod. valná hromada společnosti. Na programu bude rozhodnutí o štěpení akcií a související změna stanov, rozhodnutí o změně podoby akcií a související změna stanov, odvolání a volba člena představenstva, odvolání a volba člena dozorčí rady a udělení souhlasu s převodem akcií. Těšíme se na Vaši účast.

Zápis z konání valné hromady ke stažení zde.

21.7.2014 Pořádání valné hromady
v sídle notáře JUDr.Jarmily Valigurové, 28.října 1610/95, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Vážení akcionáři,
dne 22.8.2014 se bude konat u notáře JUDr. Jarmily Valigurové v 14:00 hod. valná hromada společnosti. Na programu bude odvolání a volba členů představenstva, odvolání a volba členů dozorčí rady a v neposlední řadě změna stanov společnosti a jejich harmonizace se zákonem č.90/2012 Sb. (ZOK). Těšíme se na Vaši účast.

Zápis z konání valné hromady ke stažení zde.

14.6.2013 Pořádání valné hromady
v sídle notáře JUDr.Jarmily Valigurové, 28.října 1610/95, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Vážení akcionáři,
dne 15.7.2013 se bude konat u notáře JUDr. Jarmily Valigurové v 14:00 hod. valná hromada společnosti. Na programu bude především schválení účetní závěrky za rok 2012, návrh na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2012, odvolání a volba členů představenstva, odvolání a volba členů dozorčí rady a změna stanov společnosti. Těšíme se na Vaši účast.

Zápis z konání valné hromady ke stažení zde.

6.3.2012 Pořádání valné hromady
v sídle notáře JUDr.Jarmily Valigurové, 28.října 41/3138, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Vážení akcionáři,
dne 10.4.2012 se bude konat u notáře JUDr. Jarmily Valigurové v 15:30 hod. valná hromada společnosti. Na programu bude především schválení účetní závěrky za rok 2011, návrh na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2011 a změna stanov společnosti. Těšíme se na Vaši účast.

Zápis z konání valné hromady ke stažení zde.

28.5.2011 Pořádání valné hromady
v sídle notáře JUDr.Jarmily Valigurové, 28.října 41/3138, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Vážení akcionáři,
dne 30.6.2011 se bude konat u notáře JUDr. Jarmily Valigurové v 16:40 hod. valná hromada společnosti. Na programu bude především schválení účetní závěrky za rok 2010, návrh na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2010, odvolání dozorčí rady, volba členů nové dozorčí rady a změna stanov společnosti. Těšíme se na Vaši účast.

Zápis z konání valné hromady ke stažení zde.

1.12.2010 Pořádání valné hromady
v sídle HM EKOND, Mojmírovců 6/87, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00

Vážení akcionáři,
dne 3.1.2011 se bude konat v sídle společnosti HM EKOND v 9:00 hod. valná hromada společnosti. Na programu bude především odsouhlasení limitů půjček na rok 2011 předsedou představenstva. Těšíme se na Vaši účast.

Zápis z konání valné hromady ke stažení zde.

20.8.2010 Pořádání valné hromady
v sídle HM EKOND, Mojmírovců 6/87, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00

Vážení akcionáři,
dne 20.9.2010 se bude konat v sídle společnosti HM EKOND v 10:00 hod. valná hromada společnosti. Na programu bude především odsouhlasení poskytování půjček předsedou představenstva. Těšíme se na Vaši účast.

Zápis z konání valné hromady ke stažení zde.